UTRZYMANIE LINII TECHNOLOGICZNYCH

Głównym zadaniem jest pełna odpowiedzialność za sprawność pracy maszyn i urządzeń. Do podstawowych zadań należy zarządzanie gospodarką magazynową, zarządzanie i nadzór nad pracami remontowymi oraz diagnozowanie przyczyn awarii.
Zajmujemy się kompleksową obsługą linii produkcyjnych z zakresu utrzymania ruchu.
Mamy doświadczenie w pracy z pełni zautomatyzowanymi liniami.Zajmujemy się również nietypowymi maszynami i całymi liniami produkcyjnymi.

Oferujemy Państwu utrzymanie ruchu linii produkcyjnych oraz
utrzymanie ruchu okołoprodukcyjnego w zakresie:

 • planowania i bieżących prac remontowych i modernizacyjnych
 • wsparcia technicznego 24h
 • konserwacji maszyn i urządzeń
 • usuwania awarii
 • prowadzenia korekcyjnego i prewencyjnego utrzymania ruchu
 • zakupu i zarządzania logistycznym częściami zamiennymi
 • przeprowadzania czyszczeń technicznych maszyn
 • kompletowania i aktualizacji dokumentacji technicznej maszyn
 • planowania i realizacji ulepszeń technicznych maszyn
 • planowania i zarządzania pracami remontowymi
 • opracowania i realizacji produkcyjnego utrzymania ruchu